Firmarådgivning

Mange firmaer som drives av nordmenn i Thailand har utfordringer i forhold til å organisere arbeidet på en måte som skaper et lønnsomt resultat.

Ofte er dette relatert til å ha en virksomhet der nordmenn og thailendere jobber sammen. Det blir kulturelle misforståelser og etterhvert utvikles et klima der man ikke arbeider i samarbeid mot et felles mål.

Mange av disse utfordringene er relatert til kulturelle forventninger, forskjellige arbeidsvaner og organisasjonspsykologi generelt.

Vi kan hjelpe bedrifter med slike problemer. En pakke som vi vil tilby er en komplett analyse av et firma basert på intervjuer og observasjoner, alt gjort i full konfidensialitet. Basert på dette vil vi gi anbefalinger om hvordan firmaet kan løse problemene som blir identifisert, og vi kan også hjelpe til med å gjennomføre løsningene.

Vi vil også tilby hjelp til oppstart av firma i Thailand, anskaffelse av arbeidstillatelse osv. Dette skjer i samarbeid med et advokatkontor i Phitsanulok. 

Vi vil tilby seminarer og coaching av ledere i Thailand. Konfliktløsning i multikulturelle relasjoner og individuell rådgivning er det også sannsynlig at vi vil tilby.

 

Christian Grimshei er leder av Chaweewan Group og kan hjelpe deg med utfordringer med din bedrift i Thailand. Han kan snakke thai, engelsk og norsk og han har 10 års utdanning i samfunnsvitenskap. Han studerte psykologi, sosiologi, etikk og religion ved Universitetet i Oslo. Blant fagene var organisasjonspsykologi og kulturpsykologi. På Brandeis University ble det videre studier i utviklingspsykologi, kognitiv psykologi og sosialpsykologi. Christian har arbeidserfaring med gruppepsykologi, prosjektledelse og rådgivning. Han har skrevet flere bøker. Ring Christian i dag og få en uforpliktende samtale med mer informasjon.